Tisztelt Tagtársaim, Kongresszusi résztvevők és kedves Vendégeink!

lintnerSzeretettel köszöntöm én is Önöket, Titeket ezen a csodás, a 20 éves jubileumnak méltóképpen megfelelő helyszínen. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és beszédet mondhatok.

Régóta tudom, hogy ez a beszédet meg kell tartanom, és mint minden mást, ezt is nagy előkészülettel, célok és eredmények listázásával kezdtem. Tudom, hogy mi (volt) fontos nekem, mit valósítottam meg, és mik azok az elvek, amiket szeretném, hogy a később is a Társaság életében követendők lennének. A gondolatok rendezése közben egyszerre nyíltan belém hasított egy emlékezetes pillanat, egy érzés. Ülök az autóban, büszkén és tettre készen. Büszke vagyok, mert a vezetőségi ülés és a közgyűlés most választott meg a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága elnökévé, és tettre kész, mert sok mindent szeretnék megvalósítani, de ahogy ott ülök és vezetek egyszerre furcsa, kicsit szorongó érzés lesz rajtam úrrá: olyan hirtelen jött minden, vajon fog-e sikerülni? Ülök némán és vezetek tovább, szám szélén egy apró mosollyal: Meglátjuk, Barátom, meglátjuk!…és nézem az előttem lévő hosszú utat, amit meg kell tennem. … És most itt vagyok, megtettem.

Prof. Dr. Bódis Józseftől vettem át a stafétabotot – határozott, de belül kicsit remegő kézzel.

A Társaság elnökeként sok, számomra egyértelműen köteles feladatot levezényeltem, így a székhelymódosítás, a jogi és banki procedúra lebonyolítása, a Társasággal kapcsolatos dokumentumok egy helyre rendezése és ezek elektronikus irattárba feldolgozása.

Elnökségem éveiben a korábban is egzisztáló honlapot, Társasági tagnyilvántartást modernebb és minden tekintetben gyorsabb alapokra helyeztük, amit természetesen a technika fejlődésével lehet bővíteni, mindig az adott kor kívánalmaihoz igazítani. A rendszer bizonyította magát élesben is a kongresszus előkészületi munkája keretében.

A korábbi elnökök munkáját követve elnökségem alatt a Társaság erősítette az oktatást. Egy nagy jelentőségű korszak lezárult és új lehetőség nyílt meg: elkezdődött a licenszvizsga korszaka. Jelenleg Társaságunknak 220 db „A” minősítésű és 25 db „B” minősítésű lincenszvizsgával rendelkező tagja van. A licenszvizsga mellett a Budapesten, Győrben, Ráckevén és Kecskeméten sikerrel tartott konferenciáknak is köszönhető, hogy a Társaság taglétszáma jelentősen emelkedett. Itt ki kell emelnem, hogy nem csak a létszám növekedett, de a korfánk megfiatalodott. Sikerült Társaságunkat vonzóvá tenni a fiatal orvosok számára, megértették, hogy Társaságunk célja az ő munkájuk segítése, partnerek vagyunk a szakmai tapasztalatcserében.

Sikerként könyvelem el az elmúlt években a szakmai társaságokkal megerősített, baráti kapcsolatfelvételt, Társaságunk zászlóvivő szerepét töltött be a határterületi endoszkópia ügyében. A mai napon lezajlott 1. kongresszusi nap és az ezt megelőző, egyedülálló precongress workshop is minden eddiginél magasabb és erősebb szakmai színvonalról adott tanúbizonyságot. Meggyőződésem volt és most is az, hogy ez tovább forradalmasítja majd az endoszkópos műtéteket – kialakítva ezzel a kismedence endoszkópos szakembereit. Amikor ezt megfogalmazódott bennünk még nem láttam ennyire világosan azt, amit most: a Magyar Sebészeti Társasággal Társaságunk szándéka közös, irányelvei, munkaterülete és vizsgáztatási igénye azonos.

Tudom, szerénytelen ezt mondanom, de nem lehet rám panasz , büszkén adom át a következő elnöknek a stafétát. Köszönöm minden aktív vezetőségi és társasági tagnak a segítő munkáját, hiszen az érdem nem egyedül engem illet. Azok is, akik azt hiszik hanyagolva lettek, tudjátok meg, nagyon jó szívvel gondolok rátok, hiszen én csak pillanat (remélem jelentős!) vagyok a Társaság életében, és a sok jó társasági tag egy jó szakmai társaságban elfér.

Beszédemet egy idevágó Tony Robbins idézettel szeretném zárni, amennyiben Társaságunk valójában egy mindenkit eggyé kovácsoló barátság:

„A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.”

alairas_lintner_kek

 

Dr. Lintner Ferenc
MNET elnök