dolgozatstat_20111. Melyik állítás az igaz?
A, A Hopkins rendszerű optikák kisebb átmérőjűek.
B, A Hopkins optikával nagyobb látószög érhető el.
C, A Hopkins optikában rúdlencsét alkalmaznak, így a fény csak kis utat tesz meg levegőben, ezáltal kevesebb a szóródás, jobb minőségű kép nyerhető.

Válaszok:
1. A, B, C válasz a helyes.
2. A, B, C válaszok nem helyesek.
3. Csak az A és a B válasz a helyes.
4. Csak az A és a C válasz a helyes.

2. Mi az előnye a 30 fokos laparoscopos optikának?
A, Nincs előnye, ugyanolyan jól alkalmazható, mint a 0 fokos optika.
B, A hasüreg könnyebben áttekinthető 30 fokos optikával.
C, A hasüreg könnyebben áttekinthető 0 fokos optikával.
D, Operatív laparoscopia során a 30 fokos optika megkönnyíti a beavatkozás elvégzését.

Válaszok:
1. Csak az A válasz a helyes.
2. A és C válasz a  helyes.
3. Csak az A és a D válasz a helyes.
4. Csak a B, C, D válasz a helyes.

3. Melyik állítás(ok) az igaz(ak)?
A, dr. Veres János 1936-ban közölte találmányát “Új légmellkészítő tű” címmel az Orvosi Hetilapban.
B, dr. Veres János pulmonológus volt.
C, dr. Veres János pályájának legfontosabb állomása Kapuvár volt.
D, dr. Veres János találmánya a CO2 ködkamra is, mellyel érbetegeket gyógyított.

Válaszok:
1. A, B, C, D válaszok a helyesek.
2. Csak az A és a B válasz a helyes.
3. Csak az C és a D válasz a helyes.
4. Csak a B, C, D válasz a helyes.

4. Melyik plica tartalmaz aktív ereket?
A, Plica umbilicalis lateralis
B, Plica umbilicalis medialis
C, Plica umbilicalis mediana

Válaszok:
1. Csak az A válasz a helyes.
2. Csak a B válasz a  helyes.
3. Csak a C válasz a helyes.
4.A, B, C válasz a helyes.
5. Egyik sem.

5. Melyik állítás az igaz?
A, Kövér ember esetében a Veres-tűt 90 fokban kell tartani a hasfalra a beszúráskor.
B, Sovány ember esetében a Veres-tűt 45-90 fokban kell tartani a hasfalra a beszúráskor.
C, Normál vastagságú hasfal esetén a Veres-tűt 45-90 fokos szögben kell tartani a hasfalra beszúráskor.
D, Sovány beteg esetén a Veres-tűt 45 fokos szögben kell tartani a hasfalra beszúráskor.
E, Normál vastagságú hasfal esetén a Veres-tűt kisebb mint 45 fokos szögben kell tartani a hasfalra beszúráskor.

Válaszok:
1. Csak az A válasz a helyes.
2. Csak az A, B, E válasz a  helyes.
3. Csak az A, C, D válasz a helyes.
4.Csak az E válasz a helyes.

6.A laparoscopiás beavatkozások abszolút kontraindikációját jelenti:
A, Súlyos szívelégtelenség
B, Haemorrhagiás schok
C, ileus
D, Terhesség
E, Malignus folyamatok

Válaszok:
1. Csak a B válasz a helyes.
2. Csak a D válasz a  helyes.
3.  A, C, D válasz a helyes.
4. A, B, D, E válasz a helyes.

7. A pneumoperitoneum eredményeként:
A, az intraabdominális nyomás fokozódik.
B, a vénás visszaáramlás csökken.
C, szisztémás vascularis rezisztencia nő.
D, artériás nyomás nő.

Válaszok:
1. Egyik sem igaz.
2. Mindegyik igaz.
3.  Csak a B, D válasz a helyes.
4. Csak a  D igaz.

8. Mik az endoscopos kamera tartásának és mozgatásának legfontosabb szabályai?
A, Az optika objectivje mindig tiszta legyen.
B, A kép az eszköz fókuszálásával mindig legyen élesre állítva.
C, A kamera mindig egyenesen álljon (föl-le mozgatás 6-12 óra tengelyben mozduljon.
D, Az “aktív” műtéti terület mindig a képernyő közepén legyen.
E, Az optika/kamerával kerüljük a gyors, kapkodó mozdulatokat, lehetőleg tartsuk mozdulatlanul.

Válaszok:
1. Mind az öt válasz helyes.
2. Csak az A és B válasz a  helyes.
3. Csak az A, B és a E válasz a helyes.
4. Egyik válasz sem helyes.

9. Melyik lehetőség hagyható ki az endoscopos ismeretek elsajátításakor?
A, Szakirodalom tanulmányozása (folyóiratok, tankönyvek, kézikönyvek).
B, Kongresszusokon, előadásokon való részvétel.
C, Továbbképző tanfolyamokon, workshopokon való részvétel.
D, Pelvitrainereken, szimulátorokon való gyakorlás.
E, Tapasztalattal rendelkező centrumok meglátogatása.

Válaszok:
1. B válasz a helyes.
2. D, E válasz a  helyes.
3. A válasz a helyes.
4. Egyik válasz sem helyes.

10. Az alábbiak közül melyik módszer alkalmas a Veres-tű subperitoneális térben való behatolásának igazolására?
A, A hasűri nyomás mérése és áramlási értékek figyelembe vétele.
B, A cseppteszt.
C, A rugóteszt.
D, Aspirációs teszt.

Válaszok:
1. A válasz a helyes.
2. B, C, D válasz a  helyes.
3. A, D válasz a helyes.
4. A, B, C, D válasz a helyes.

11. Hol van a Palmer-pont?
A, A McBurney pont tükörképe.
B, 3 cm-re a bordaív alatt a bal oldalon a clavicula középvonalában.
C, 3 cm-re a bordaív alatt a jobb oldalon a clavicula középvonalában.
D, A processus xyphoideus és a köldök felezőpontján.

Válaszok:
1. A válasz a helyes.
2. B válasz a  helyes.
3. C válasz a helyes.
4. D válasz a helyes.

12. Melyik a helyes megállapítás?
A, A direkt és az indirekt laparoscopos behatolás egyaránt alkalmazható.
B, Előzetes műtét, várható adhesiók esetén biztonságosabb az indirekt, mint a direkt behatolás.
C, Indirekt behatolás esetén az esetleges sérülések könnyebben elláthatók.
D, Direkt behatolás esetén a pneumoperitoneum kialakítása gyorsabb.

Válaszok:
1. A és D válasz a helyes.
2. Csak a B válasz a  helyes.
3. A és C válasz a helyes.
4. Mind a négy válasz helyes.

13. Az első trocar bevezetésekor alapszabály:
A, Beszúráskor a trocart alkarunk meghosszabbított tengelyében kell tartanunk.
B, A beteg ne legyen Trendelenburg helyzetben.
C, Használjunk éles hegyű trocart.
D, Az asszisztens mindig emelje meg a hasfalat.

Válaszok:
1. A és B válasz az igaz.
2. C és D válasz az igaz.
3. Mindegyik válasz igaz.
4. Egyik válasz sem igaz.

14. Mi az a Roeder-csomó?
A, Komplett külső csúszó csomó, melyet csomóletoló eszközzel juttatunk a hasüregbe.
B, Komplett belső csomó, melyet két tűfogó segítséget alakítunk ki.
C, Külső csúszó félcsomó, melyből kettő ellenkező irányú felhelyezése adja a komplett csomót.
D, “Twist-manőverrel” kialakított belső csomó.

Válaszok:
1. A válasz a helyes.
2. B válasz a  helyes.
3. C válasz a helyes.
4. D válasz a helyes.

15. Melyik válasz az igaz?
A, Coagulatio és desiccatio mind monopoláris, mind bipoláris árammal elérhető.
B, Lehetőség szerint használjunk bipoláris eszközt, a “kóbor áram” kialakulásának veszélye így kisebb.
C, A monopoláris áram vágás funkciójában az áramsűrűségnek van döntő szerepe.
D,Az unipoláris áramot elsősorban vágásra, a bipoláris coagulálásra használjuk.

Válaszok:
1. A és B válasz a helyes.
2. C és D válasz a  helyes.
3. Csak a D válasz a helyes.
4. Mind a négy válasz helyes.

16. Operatív hysteroscópiánál mely disztendáló mediumok használatosak:
A, glicin
B, sorbitol
C, fiz. NaCl
D, mannitol

Válaszok:
1. A és C válasz a helyes.
2. A, B és D válasz a  helyes.
3. C válasz a helyes.
4. Mind a négy válasz helyes.

17. Melyik diagnózis nem abszolút kontraindikációja hystercópiának?
A, Cervix carcinoma
B, Corpus carcinoma
C, PID
D, Terhesség

Válaszok:
1. A, B, C, D válasz a helyes.
2. B és D válasz a  helyes.
3. B válasz a helyes.
4. A és B válasz a helyes.

18. Milyen anaesthaesiában célszerű végezni operatív hysteroscópiát?
A, l.v.narkózisban
B, l.T. narkózisban
C, helyi érzéstelenítésben
D, regionális érzéstelenítésben
E, anaesthaesia nélkül

Válaszok:
1. A és C válasz a helyes.
2. A, C és D válasz a  helyes.
3. A, C, D és E válasz a helyes.
4. Mindegyik válasz helyes.

19. Melyik vizsgálómódszer alkalmas uterus bicornis és septált uterus differenciál-diagnosztikájára?
A, hysteroscopia
B,laparoscopia
C, hüvelyi ultrahang
D, MRI

Válaszok:
1. A válasz a helyes.
2. A, B és D válasz a  helyes.
3. A és B válasz a helyes.
4. Mindegyik válasz helyes.

20. Mikor ideális az időpont hysteroscópos végzéséhez?
A, menses után
B, középidőben
C, secretiós fázisban
D, ciklustól függetlenül

21. Mennyi az ideális és biztonságos hasüregi nyomás laparoszkópia végzésekor?
A, 5-10 Hgmm
B, 10-16 Hgmm
C, 16-25Hgmm
D, 25-30 Hgmm

22. Nagyér-sérülés esetén a teendő:
A, A sérülés azonnali ellátása unipoláris koagulátorral.
B, A sérülés azonnali ellátása bipoláris koagulátorral.
C, A sérülés azonnali ellátása clippel.
D, Laparotómiára való azonnali áttérés.

23. Milyen izzót használnak a korszerű endoszkópos fényforrásokban?
A, Xenon
B, LED
C, Halogen
D, Normál

Válaszok:
1. A , B és C válasz a helyes.
2. A és C válasz a  helyes.
3. D válasz a helyes.
4. Mindegyik válasz helyes.

24. Melyik a legbiztonságosabb laparoszkópiás behatolási módszer?
A, Indirekt behatolás Veres-tűvel a hasfal oldalán.
B, Indirekt behatolás Veres-tűvel a köldökmetszésben.
C, Direkt behatolás trokárral köldökmetszésen.
D, Az operatőr gyakorlatától függ.

25. Hysteroscopia kapcsán történt uterusperforáció gyanúja esetén:
A, A hysteroscopiát gyorsan befejezni, majd ellenőrzés laparoscopiával.
B, Lehetséges direkt ellenőrzés /laparoscopia vagy laparatomia/ nélküli postop. megfigyelés.
C, Mindenképpen laparoscopos vagy laparatomiás ellenőrzés szükséges.
D, Antibiotikumot kell adni.

Válaszok:
1. A válasz a helyes.
2. A és D válasz a  helyes.
3. B és D válasz a helyes.
4. A, B és D válasz a helyes.