Szabályzat a Veress Emlékérem” adományozásáról

Az alapítás és filozófiája

A Veress Emlékérem a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága (MNET) (továbbiakban a Társaság) kitüntető adománya, amellyel a nőgyógyászati endoszkópia művelésében (meghonosításában), fejlesztésében és oktatásában kiemelkedő hazai és külföldi szakembereket tüntet ki.

Az Érem alapításának elhatározóit kettős szándék vezette. Egyrészt, hogy egy nagy presztízsű magyar szakmai kitüntetést hozzanak létre, másrészt, hogy hangsúlyozzák és ismertessék Veress dr magyar származását és egy érem adományozásának lehetőségén keresztül erősítsék a magyar nőgyógyász endoszkópos szakemberek nemzetközi megismertetését.

Az Emlékérmet a Társaság 1997-ben hozta létre és azt dr Veress János egykori kapuvári főorvosról, a nemzetközileg ismert és elismert Veress-tű („Veress-needle”) feltalálójáról és első alkalmazójáról nevezte el.

A Veress Emlékérmek első átadására 1997. szeptember 5-én Budapesten a Társaság V. Kongresszusán ünnepélyesen került sor Veress János dr özvegye, dr. Csörgey Márta jelenlétében.

A Társaság megbízta főtitkárát, hogy az érem nevére, fazonjára védettséget jegyeztessen be a Társaság javára.

Az Érem és Oklevél fizikai megjelenése

Az Érem egyik oldalán dr Veress János arcképe, körkörösen a névadó teljes neve, születési és halálozási évszámai, másik oldalán a Veress-tű képe, körbeírtan pedig a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága megnevezés szerepel. Súlya: 847 gramm, átmérője: 124 mm, anyaga: bronz.

Veres János – Veress János nevének többféleképpen ismert (és vitatott) helyesírása tekintetében az alapításkor a Társaság azért választotta a 2 „ss” változatot, mert mind az Orvosi Hetilapban 1936-ban, mind a Deutsche Med. Wochenschrift-ben 1938-ban a „Veress” megjelölés szerepel szerzőként, annak ellenére, hogy a család, a leszármazottak nevüket konzekvensen Veres-ként írják.

Az Emlékéremhez Oklevél tartozik, mely mindenkor két eredeti példányban készül: 1 magyar és 1 angol nyelvű változatban. Minden oklevelet 4 személy: a Társaság elnöke, a megválasztott elnöke, volt elnöke, és a főtitkára ír alá.

Az adományozás szabályai

A Társaság „Veress Emlékérmét” olyan hazai szakembereknek lehet adományozni, akik tevékenységükkel hozzáállásukkal döntő módon járultak hozzá a nőgyógyászati endoszkópia egészének, vagy bármely ágának műveléséhez, meghonosításához, fejlesztéséhez, ill. oktatásához.

A Társaság továbbá olyan külföldi szakembereknek adományos Veress Emlékérmet, akik tevékenységükkel, hozzáállásukkal döntő módon járultak hozzá a nőgyógyászati endoszkópia egészének, vagy bármely ágának egyetemes és/vagy magyarországi fejlesztéséhez, elterjesztéséhez, oktatásához, esetleg műveléséhez is.

Az odaítélhető érmek száma maximált: évente maximum 1 (egy) magyar, és 1 (egy) külföldi személynek ítélhető oda.

A jelölés mindkét esetben a Társaság bármely tagjának joga. Az elbírálás a Társaság Vezetőségének hatásköre: a Társaság Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően arról szótöbbséggel határoz a Vezetőség. Az írásban a főtitkárhoz benyújtott javaslatról a vitát a Vezetőség köteles napirendjére tűzni. A döntést a minden év február 1. és június 30. között megtartott legelső vezetőségi ülésen kell meghozni. A döntést és annak indoklását a Társaság elnöke a mindenkori soron következő Közgyűlési beszámolóban ismertetni köteles.

A Társaság valamennyi magyar díjazottjának vállalnia kell Emlékelőadás tartását, amelyre a díjazott a soron következő Kongresszuson kap lehetőséget, az Érem átadása is ott történik.

Külföldön élő, nemzetközi jelentőségű szakember esetében – annak érdekében, hogy a kitüntetés odaítélésében kapjon jelentős szerepet az illető magyarországi kapcsolatainak súlya is – az Emlékérem csakis Magyarországon adható át személyesen a kitüntetettnek, ünnepélyes keretek között, a Társaság valamely hazai rendezvényén.

Költségviselés

Az Érem, a gravírozás és az Oklevél előállításának költségeit a Társaság fedezi, az elkészült és még fel nem használt érmeket a főtitkár köteles őrizni és azokkal elszámolni.

A külföldi meghívott díjazottak MNET rendezvényen kongresszusi regisztrációt nem fizetnek, további (utazás, szállás) költségeiket a Társaság nem fedezi.

Díjazottak

A Veress Érem díjazottjairól a Társaság Vezetősége listát vezet, azt a mindenkori főtitkár tartja karban. A lista a jelen szabályzat mellékleteként, annak részét képezi újabb díjazottak esetén változik, bővül.

A szabályzat jogszerűsége

A szabályzat eredeti változatát a MNET Közgyűlése 1998. szeptember 25-én fogadta el Budapesten.

A módosított jelen szabályzatot a Társaság Közgyűlése 2013. november 15-én fogadta el Kecskeméten.

A Társaság mindenkori Vezetősége jogosult a jelen Szabályzatban kisebb, a lényeget nem érintő változásokról dönteni, amelyeket a következő Közgyűlésen ismertetni köteles.

Kecskemét, 2013. november 15.