dolgozatstat_20141. Diagnosztikus hiszteroszkópiáról operatív resectoscopos műtétre váltunk. A disztendáló folyadék teljes cseréjét a csőrendszerben meg kell e várni a műtét folytatásához?

 1. Ha bipolaris resectoscoppal folytatjuk a műtétet, akkor nem mert továbbra is fiziológiás sóoldattal használunk disztendálásra.
 2. Ha monopolaris resectoscopot használunk, akkor  nem mert amíg a fiziológiás sóoldatról nonionicus oldatra nem cserélődik át a rendszerben keringő folyadék, az elektromos resectoscop nem fog működni, és így veszélyt sem jelent.
 3.  Mindkettő igaz
 4. Egyik sem igaz

2. A Veress-tű elnevezésének igazi magyarázata, hogy:

 1. Veress Géza sebész 1965-ben először alkalmazott csapszeleppel ellátott punkciós tűt, amely ezután elterjedt.
 2. Veress Károly 1950-ben vette át az urológusoktól az epicystostomiás tűt, amely így a sebészek és nőgyógyászok eszközévé is lett.
 3. Veres János 1936-ban közölte az Orvosi Hetilapban találmányát a mellkas csapolásához, a közlésben azonban neve „ss”-formában jelent meg, így lett ebből Veress-tű.
 4. Veres János belgyógyász volt Kapuváron, a tbc gyógyítására végzett pneumothorax előállítására kisérletezte ki az eszközt.
 5. Verres (Claude) néven szerepelt először a francia szakirodalomban, a magyar nyelvnek megfelelőbb Veress elnevezés ennek a névnek a nyelvújításszerű átalakítása.
 1. 1, 3, 5 válaszok igazak
 2. 3, 4 válaszok igazak
 3. Csak a 3-as válasz igaz.
 4. Nincs igaz válasz a felsoroltak között

3. A Hopkins optika lényege a következő:

 1. lencserendszer helyett száloptikai rendszer alkotja a képet
 2. az optika csőrendszerébe munkacsatorna is került elhelyezésre
 3. az előző kettő együtt
 4. a korábbi üveglencsék helyén levegő, a levegő helyén üveg került alkalmazásra
 5. a korábbi fémváz helyére műanyagcső került.
 6. az utóbbi kettő együtt

4. A Veres-tű beszúrásával kapcsolatos alábbi állítások közül melyik igaz:

 1. a tű belső, mozgó részét nem szabad fixálni.
 2. az uterus fundusa felé kell szúrni.
 3. a használat előtt a tű rugózását, átjárhatóságát ellenőrízni kell.
 4. mindhárom
 5. csak a ”b” és a „c” válaszok helyesek

5. Milyen műtétes eljárás a leginkább  elfogadott jelenleg a petefészek cysták laparosocopos megoldásában?

 1. fenestració
 2. resectio
 3. cystafal eltávolítás
 4. punctio

6. Műtéti meddővétételre melyik állítás hamis:

 1. a bipoláris coaguláció jól alkalmazható a tubasterilizációra.
 2. operatív (munkacsatornás) optikával egy behatolásból is elvégezhető
 3. a tuba elzárására mechanikus eszközök, fonallekötések és energiát közlő műszerek is alkalmasak
 4. a bipoláris elektrocoagulációt azért részesítjük előnyben, mert egy későbbi, esetleges fertilitást helyreállító műtét sikeressége ezt követően a legnagyobb.
 5. a tuba roncsolását az uterushoz nagyon közel érdemes elvégezni, mert itt vékony az átmérője
 1. az 1-es, 3-as és 5-ös válaszok hamisak
 2. a 2-es, 3-as és 4-es válaszok hamisak
 3. a 4-es és 5-ös válaszok hamisak
 4. minden válasz hamis

7. Az endoszkópos optikákat látószög szempontjából optimálisan úgy választjuk, hogy

 1. legkisebb a cystoscopia esetén, azonos, vagy ennél nagyobb laparoscopia során és legnagyobb hysteroscopiánál.
 2. legkisebb a laparoscopia esetén, azonos, vagy ennél nagyobb cystoscopia során és legnagyobb hysteroscopiánál.
 3. legkisebb a hysteroscopia esetén, azonos, vagy ennél nagyobb laparoscopia során és legnagyobb cystoscopiánál.
 4. legkisebb a hysteroscopia esetén, azonos, vagy ennél nagyobb cystoscopia során és legnagyobb laparoscopiánál.
 5. legkisebb a laparoscopia esetén, azonos, vagy ennél nagyobb cystoscopia során és legnagyobb hysteroscopiánál.

8. Melyik állítás(ok) igaz(ak) a laparoscopos technika alkalmazása során az alábbiak közül:

 1. Az emelőkar effektus azt jelenti, hogy ha a hasban felemelünk egy szövetet, akkor azt kívűlről a vékony, hosszú eszköz miatt nehezebben tehetjük.
 2. laparoscopia során elvész a tapintási lehetőség.
 3. az endoszkópos módszer jobb nagyítást tesz lehetővé.
 4. az endoszkópos optikákkal oldalirányban is láthatunk, ami pótolja a 3 dimenzió elvesztését.
 5. a szem-kéz koordináció a mai computeres gyakorlat miatt könnyebben elsajátítható, mint a nyitott hasban, a szabad szemmel történő tájékozódás.
 1. A + B + D igazak
 2. A + C + E igazak
 3. B + C igazak
 4. B + C + D + E igazak
 5. C + D + E igazak

9. Endometriosisban szenvedő betegeknél Magyarországon is hozzáférhetők már és ezért indikálhatók arra felkészült centrumokban az alábbi beavatkozások:

 1. a húgyhólyagba törő endometriósis műtéte
 2. a rectum-sigma falát érintő, azt jelentősen szűkítő vastagbél endometriosis műtéte
 3. a rectovaginalis spatium csomók eltávolítása
 4. coecum táji bélendometriosis ellátása
 5. mindegyik fent felsorolt műtétre már van lehetőség, de a szabályok csak vonatkozó szakvizsgával engedik meg.

10. A rekonstruktív endoszkópos sebészet utáni fertilitási eredmények legjobbak a

 1. tuba end-to-end anastomosis után
 2. intramuralis myomák eltávolítása esetén
 3. endometriotikus spatium csomók műtéteit követően
 4. Ashermsan syndroma miatti adhaesiolysis után
 5. mindegyik esetben igen kedvezőek

11. Melyik állapot/betegség nem indikációja a laparoszkópos műtétnek?

 1. erősen vérző méhen kívűli terhesség
 2. kismedencei peritonitissel járó gennyes méhfüggelék gyulladás
 3. art. uterina beszájadzásának közelében lévő intramuralis myoma
 4. hiszterektomia esetén a méhnek egy 12 hetes terhességet meghaladó mérete
 5. mindegyik esetén lehet a műtét indikált, egyik sem kontraindikáció

12. A húgyhólyag áthatoló sérülése esetén a jogszabályok szerint a szövődmény sebészeti ellátására jogosult

 1. minden nőgyógyász szakorvos
 2. kizárólag urológiában járatos nőgyógyász szakorvos
 3. kizárólag urológus szakorvos
 4. urológus hiányában sebész szakorvos
 5. mindegyik

13. Kell-e kezelni a preperitonealis emphysemát?

 1. nem kell
 2. súlyosságától függően, de csak a műtét után kell követni
 3. súlyosságától függően, akár a műtét felfüggesztését és intenzív postoperatív ellátást is igényelheti
 4. észlelésekor a műtétet mindig abba kell hagyni
 5. oldalfüggő, a bal oldalon veszélyesebb a szív elhelyezkedése miatt

14. Mi nem része a TUR syndromának?

 1. hypernatraemia
 2. hyposmolaritas
 3. agyodema
 4. tüdőoedema

15. Milyen lokalizációjú myoma kiágyazása után gyakoribb a méh ruptura?

 1. lokalizációtól független
 2. hátsó fali
 3. cervicalis
 4. fundusban elhelyezkedő

16. Terhesség alatt végzett laparoscopia,

 1. nem végezhető, a gázembólia veszélye miatt
 2. nem végezhető a magzati károsodás veszélye miatt
 3. végezhető, amíg a méh nagysága nem akadályozza a műtétet
 4. végezhető, de csak „gaseless” technikával

17. 68 éves, egészséges nőbeteg 15 cm-es, vizsgálatokkal benignusnak tartott petefészek cystájának mi lehet a műtéti megoldása?

 1. A biztonság azt kívánja, hogy csak laparotomiával lehet megoldani.
 2. Korrect meoldás lehet a laparoscopos adnexectomia, ha nincs anaestheziologiai kontraindikáció
 3. Observáljuk a beteget, hátha eltűnik a képlet

18. Laparoscopos promontofixatio alkalmával kell-e peritonisalni az optimálisan rögzített hálót?

 1. Mindenképpen, mert usurálhatja a beleket
 2. Semmi szükség, mert a belek idomulnak a behelyezett háló körül
 3. Az operatőr tudásától függően lehet is, de nem feltétlen szükséges

19. A laparoscopos műtétek érzéstelenítésének speciális problémái közül melyik állítás igaz?

 1. A hiperventilláció mindig hypoxia, hypercapnia kialakulásához vezet
 2. A hiperventillációt a fájdalomcsillapító szerek és az intraabdominális nyomás fokozódása idézi elő
 3. A nagy mennyiségben felszívódott CO2 respirációs acidózist okozhat, ami hypoxiával társulva szívmegállást hozhat létre
 4. A méh és a petevezeték ingerlése tachycardiát, vérnyomás növekedést, ritmuszavart és szívmegállást eredményezhet
 5. Egyik sem

20. A gázembolia ritka, de potenciálisan halálos szövődmény lehet. Leggyakoribb oka:

 1. 20 Hgmm feletti CO2 inszuffláció a behatoláskor
 2. N2O alkalmazása disztendáló médiumként
 3. Az arteria epigastrica inferior sérülése a segédtrokár bevezetésekor
 4. Veress-tűvel okozott érsérülés az aortán
 5. Veress-tűvel okozott véna sérülés

21. Melyik képlet ellátására nem javasolt a „szövethegesztő” eszköz (Ligasure, EnSeel)?

 1. Arteria uterina
 2. Arteria ovarica
 3. Ligamentum rotundum
 4. Ligamentum cardinale
 5. Ligamentum sacrouterinum

22. Diagnosztikus hiszteroszkópia javallatai, kivéve:

 1. meddőség
 2. vérzészavar
 3. endometriosis
 4. habituális vetélés

23. Melyik oldatot nem használjuk a mai gyakorlatban méhüregi distenzióhoz:

 1. Hyscon /Dextrán/
 2. Purisol /Sorbit+ Mannisol/
 3. Ringer laktát
 4. 5% glucose oldat

24. Az alábbiak közül NEM IGAZ:

 1. Az a. uterina a parametriumban kereszteződik az ureterrel, ahol az arteria van felül („water under the bridge”).
 2. Az a. uterina anastomosál az a. vaginalissal, kialakítva a hüvely mellső és hátsó falán, középütt, hosszanti irányba futó két a. azygos vaginae-t.
 3. A medence oldalfali régiójának harmadik réteg a m. obturator internus és fasciája (fascia obturatoria), azon előrefelé futva az a. et v. glutea superior.

25. Az alábbiak közül NEM IGAZ:

 1. A lig. ovarii proprium az ovarium uterinalis (alsó) pólusa és az uterus között található, posteroinferior a tuba uterina kapcsolódási pontjához képest, a mesosalpinx és mesometrium határánál, a széles méhszalag hátsó lemezén.
 2. A lig. cervicale transversum (lig. cardinale Mackenrodt) a cervix oldalától és a hüvelyboltozattól oldalra és hátrafelé halad a medencefalhoz.
 3. A lig. infundibulopelvicum az excavatio rectouterina két oldalánál található.