Az endoscopia, az endoscopos sebészet talán az egyik legelőretörőbb ágazata a sebészetnek és a nőgyógyászati sebészetnek. Az elmúlt kb. 10 évben rohamosan fejlődött külföldön, de szerencsére a nemzetközi képzéseknek köszönhetően Magyarországon is. Minthogy a sebészetben a sérvműtétek megoldásában rutinná vált az endoscopos háló beültetés, a kismedencei betegségek megoldásának alappillére a nőgyógyászatban is a laparoscopia lett. A cysták, a méhenkívüli terhesség megoldása az ország legtöbb osztályán már rutin műtétnek számít, de az endometriózis sebészete, a méhkivétel, és a myoma enucleatio is több centrumban már mindennapi műtétnek számít. Szintén hihetetlen, hogy a daganat sebészetben a retroperitoneum sebészete, a staging felállítása is a laparoscopos műtéti repertoár részévé vált. Azért bizonyos “nagy” laparoscopos  műtéteket, mint a bélre terjedő endometriózis műtétje, ill. a laparoscopos Wertheim műtétek megoldását erre felkészült, a nyílt műtétek anatómiájában is járatos szakembereknek centrumokban kell felvállalni, ahol megvan a megfelelő anaestheziologiai háttér is több órás narcózisokra. Néhány éve még nem gondoltuk, hogy az incontinentia, a prolapsusok megoldása nálunk is scopos úton történik majd. Ezen műtétek biztonságos végzéséhez azonban rengeteg tanulásra, tudásra, és néha a  több órát is igénylő műtéteknél a szakszemélyzet, a műtősnők, műtősök együttműködésére, kitartására is szükség van. A technika megvalósításához szükségesek a drága, új varróanyagok, hálók, a rádiofrekvenciás műszerek, biztonságos varrógépek beszerzésére. A jövő akkor is a laparoscopos megoldásoknak áll, mert a páciensek megelégedése, komfortérzete, gyors felépülése a legfontosabb minden elhivatott endoscopos számára.

A Társaság tevékenysége

A Társaság céljai megvalósítása érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét érintő döntésék, tervek, fejlesztések, jogszabályok stb. kidolgozásában, véleményét az illetékes szervekhez továbbítja és azokkal együttműködik. Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, mindezek érdekében oktatóbázisokat hoz létre, pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat alapít, bekapcsolódik a szakirodalom szerkesztésébe, ill. terjesztésébe is. A Társaság kapcsolatokat épít ki más országok hasonló tevékenységet folytató szervezeteivel. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a Társaság szakterületét érintő időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, a kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről stb. Tudományos tapasztalatcserét, nemzetközi és hazai kongresszusokat szervez, azokon részt vesz, valamint elősegíti tagjai külföldi és hazai kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételét, illetve külföldi szakemberek meghívását. A Társaság céljainak hatékony megvalósítása érdekében a mindenkori hatályos jogszabályok szerint gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat.

A Társaság célja

A Társaság aktív tevékenységet fejt ki annak érdekében, hogy a nőgyógyászati endoszkópia a hazai szakmai ellátásban rutin eljárássá válhasson, ezért folyamatosan törekszik új endoszkópos módszerek kifejlesztésére, adaptálására, ezek működési feltételeinek megteremtésére, a megfelelő szakemberek kiképzésére, a nemzetközi szintű alkalmazás megvalósítására.

Célja a hazai nőgyógyászati endoszkópos gyakorlat (oktatás – alkalmazás) irányelvéinek a kidolgozása, irányítása. Feladatának tekinti a tagok szakmai tudományos tevékenységének támogatását, érdekfeltáró tevékenység végzését és ezen munkák összehangolását.

Fórumot kíván teremteni nemzetközi kapcsolatok létrehozására, ezzel is elősegítve a nőgyógyászati endoszkópia hazai (egyetemi, postgraduális) és nemzetközi szintű oktatását.

Feladatának tekinti továbbá, hogy saját szakterületén elősegítse az országos szintű társadalmi és etikai feladatok megoldását, és aktívan részt vegyen a közvélemény nőgyógyászati minimálisan invasiv beavatkozásokról kialakított véleményének további formálásában, elősegítve ezzel a gyors és szakszerű tájékoztatást a tömegkommunikáció felhasználásával.

A Társaság közreműködik a nemzetközi kutatási eredmények alkalmazása elősegítésében, szakterületén az esetlegesen felmerült etikai kérdésekben állást foglal.