1. dolgozatstat_2013Méhen kívüli terhesség esetén mikor nem ajánlott laparoscopos műtétet végezni?
a. Ha a terhesség az ampulláris szakaszban van
b. Ha a terhesség az isthmusban van
c. Ha terhesség nagyobb, mint hat hetes
d. Ha a ß-hCG szint értéke elérte a 3000-et
e. Ha a beteg shockban van

2. A kamera helyes használatára, mozgatására vonatkozóan melyik kijelentés nem igaz?
a. Az optika objectívje legyen mindig tiszta
b. A műtéti terület legfontosabb része mindig legyen a képernyő közepén
c. A kamerát mindig egyenesen kell tartani úgy, hogy föl-le mozgatáskor a kép 6h – 12h között mozogjon
d. Az uterus, de legalább egy része mindig látható legyen, hogy az operatőr ne veszítse el az orientációját
e. A kép az eszköz fókuszálásával legyen mindig élesre állítva

3. Mi a teendő hysteroscopos műtét esetén bekövetkezett folyadéktúltöltéskor (Absorbeált folyadék mennyiség >1500 ml)?
a. A beáramló folyadékcsapot el kell zárni és a műtét tovább folytatható
b. Amennyiben a vérnyomás nem emelkedik a műtét folytatható
c. A műtétet abba kell hagyni
d. Sérum elektrolitokat sürgősséggel ellenőrizni kell, normál értékek esetén a műtét folytatható
e. A műtétet abba kell hagyni, se elektrolitokat ellenőrizni kell, vízhajtót kell adni, Folley katétert kell felhelyezni a hólyagba

4. Mi az a Roeder-csomó?
a. Komplett külső csúszó csomó, melyet csomóletoló eszközzel juttatunk a hasüregbe
b. Komplett belső csomó, melyet két tűfogó segítségével alakítunk ki
c. Külső csúszó félcsomó, melyből kettő ellenkező irányú felhelyezése adja a komplett csomót
d. „Twist-manőverrel” kialakított belső csomó
e. A lig. latum lemezei között látható-tapintható csomó, amelyet mindig érdemes eltávolítani, mert malignizálódhat

5. Bipoláris rendszerben működő hysteroscop alkalmazása esetén melyik megállapítás a helyes?
a. Fiziológiás só alkalmazható distendáló médiumként
b. Kevesebb distendáló médium fogy a műtét során
c. Alacsonyabb intrauterin nyomást lehet fenntartani, így kevesebb lesz a folyadék absorptio
d. Magasabb intrauterin nyomást lehet fenntartani, így jobban lehet látni.
e. Több distendáló médium fogy a műtét során, de a fiziológiás só nem okoz folyadéktúltöltési szindrómát

6. Melyik plica tartalmaz aktív ereket?
a. Plica umbilicalis lateralis
b. Plica umbilicális medialis
c. Plica umbilicalis mediana
d. Plica vesicouterina
e. Plica fibriata

7. A bipoláris elektrosebészet előnyei – kivéve:
a. Az elektromos áram csak a két elektród közé került szöveten halad át
b. A „kóbor áram” képződésének veszélye lényegesen kisebb
c. A bipoláris rendszereknél kisebb áramsűrűséget lehet és kell alkalmazni
d. Nagy energiát alkalmazva sem keletkezik karbonizáció
e. Mély szöveti réteg dissectiójára is alkalmas alacsony áramsűrűség és hosszabb ideig való alkalmazás esetén

8. Laparoscopos behatoláskor mikor kell a beteget Trendelenburg helyzetbe hozni?
a. Még a Veres-tűvel való behatolás előtt
b. A Veres-tűvel való behatolás és CO2 feltöltés után azonnal
c. Nincs jelentősége a beteg helyzetének
d. Az optika trocárjának bevezetése után
e. A segédtrocárok bevezetését követően

9. Melyik állítás az igaz?
A, Kövér beteg esetében a Veres-tűt 90 fokban kell tartani a hasfalra a beszúráskor
B, Sovány beteg esetében a Veres-tűt 45-90 fokban kell tartani a hasfalra a beszúráskor
C, Normális vastagságú hasfal esetén a Veres-tűt 45-90 fokos szögben kell tartani a hasfalra
beszúráskor
D, Sovány beteg esetén a Veres-tűt 45 fokos szögben kell tartani a hasfalra beszúráskor
E, Normális vastagságú hasfal esetén a Veres-tűt kisebb mint 45 fokos szögben kell tartani a hasfalra beszúráskor

Válaszok:
1. Csak az A válasz a helyes
2. Csak az A, B, E válasza helyes
3. Csak az A,C, D válasz a helyes
4. Csak az E válasz a helyes

10. A pneumoperitoneum eredményeként :
A, az intraabdominális nyomás fokozódik
B, a vénás visszaáramlás csökken
C, szisztémás vascularis rezisztencia nő
D, artériás nyomás nő

Válaszok:
1. Egyik sem igaz
2. Mindegyik igaz
3. Csak a B, D igaz
4. Csak a D igaz

11. Mi a megoldás dermoid cysta laparoscopos műtétje során
A, Lehetőleg endo-bag-be helyezem, és gondosan öblítek
B, Dermoid cystát csak nyílt műtéttel operálok, mert kémiai peritonitist okoz a bennéke
C, Nem kell öblíteni, mert a cysta bennéke jól felszívódik

12. A laparoscopos műtétek érzéstelenítésének speciális problémái közül melyik állítás igaz?
a. A hiperventilláció mindig hypoxia, hypercapnia kialakulásához vezet
b. A hiperventillációt a fájdalomcsillapító szerek és az intraabdominális nyomás fokozódása idézi elő
c. A nagy mennyiségben felszívódott CO2 respirációs acidózist okozhat, ami hypoxiával társulva szívmegállást hozhat létre
d. A méh és a petevezeték ingerlése tachycardiát, vérnyomás növekedést, ritmuszavart és szívmegállást eredményezhet
e. Egyik sem

13. A bipoláris elektrokoaguláció előnye, hogy:
a. Nem kell a beteg alá negatív elektródot helyezni, mert az áram földelt szálon jut vissza a generátorba
b. A lábkapcsoló kék színű pedálját aktiválva vágni is tudunk vele
c. Használata biztonságos, mert működése a hőkoaguláció elvén alapul
d. Kis kimeneti teljesítmény (50W) mellett a necrotikus zóna nem terjed túl a fogó pofáinak méretén
e. Nagy kimeneti teljesítmény (200W) mellett akár 7 mm átmérőjű artériák is koagulálhatók

14. Hypovolaemias shock esetén a laparoscopia ellenjavallt, mert:
a. A nagy mennyiségű vér a CO2 inszufflációtól felhabosodik és megakadályozza a vérző ér lefogását
b. A Trendelenburg helyzet javítja az agy perfúzióját, de a vénás visszaáramlás fokozódása hypertensiót és ritmuszavart okoz
c. Az inszufflált gáz mennyiségének függvényében csökken a szívfrekvencia, ami szívmegállást okozhat
d. A pneumoperitoneum nyomást gyakorol a vena cava inferiorra, ami tovább növeli a vérveszteséget
e. Hypovolaemiás shockban a beteg tachycard, a laparoscopia tovább emeli a pulzusszámot, ritmuszavart, valamint további keringési problémákat okoz

15. A gázembólia ritka, de potenciálisan halálos szövődmény lehet. Leggyakoribb oka:
a. 20 Hgmm feletti CO2 inszuffláció a behatoláskor
b. N2O alkalmazása disztendáló médiumként
c. Az arteria epigastrica inferior sérülése a segédtrokár bevezetésekor
d. Veress-tűvel okozott érsérülés az aortán Veress-tűvel okozott véna sérülés

16. Melyik képlet ellátására nem javasolt a „szövethegesztő” eszköz (Ligasure, EnSeel)?
a. Arteria uterina
b. Arteria ovarica
c. Ligamentum rotundum
d. Ligamentum cardinale
e. Ligamentum sacrouterinum

17. Isthmicus kürtterhesség kezelése során melyik műtéti megoldás nem javasolt?
a. salpingotomia
b. Lineáris Segmentális rezekció, koagulálás-vágás technikával
c. Segmentális rezekció Roeder-hurokkal
d. Salpingectomia, koagulálás-vágás technikával
f. Salpingectomia Roeder-hurokkal

18. Hogyan előzhetjük meg az uretersérülést az uterinális erek ellátása során?
a. Tovább mélyítjük a Trendelenburg-helyzetet
b. Az uterinális ereket öltéssel látjuk el
c. Az uterinális ereket bipoláris koagulátorral látjuk el
d. Az uterinális ereket tűelektróddal látjuk el
e. Uterus elevatorral a méhet craniális irányba és az ellátandó erekkel ellentétes oldalra mozgatjuk

19. A videolaparoscopia elterjedését az egyes szakmák „rivalizálása” is segítette. Alábbi állítások közül melyik igaz e tekintetben:
a. a nőgyógyászok előbb kezdték, mint a sebészek, de a tömegesen igényelt, programozható laparoscopos cholecystectomia kidolgozása után futott fel a technika népszerűsége
b. A sebészek előbb kezdték, mint a nőgyógyászok, de csak egy tömegesen előforduló nőgyógyászati betegség, a méhen kívüli terhesség megoldásának igénye miatt futott fel a népszerűsége.
c. Először az urológusok végeztek nagy számban pyelon műtéteket
d. A nőgyógyászokat és urológusokat is involváló urogynaecologia egyik területe, a laparosocpos Burch műtét elterjedése volt a döntő faktor

20. A műtéti terület megvilágítására szolgáló eszközöket jellemzi, hogy:
A. A száloptikai rendszerű fényvezető kábel korlátlanul hajlítható, mivel a fényt elektromos árammá alakítva vezeti
B. a fényforrások hőt termelnek, de a fénytovábbító kábelen csak kevés hő kerül továbbításra, a kábel azt is nagyrészt elnyeli ezért hívják az így alkalmazott fényt „hidegfény”-nek
d. mindkét állítás igaz
e. egyik állítás sem igaz
f. csak az „a” válasz igaz
g. csak a „b” válasz igaz

21. Milyen hasüregi CO2 nyomás alkalmazása javasolt az első trokárok beszúrásakor
a. 8-10 vízcm
b. 15-20 vízcm
c. 8-10 Hgmm
d. 15-20 Hgmm
e. 8-10 Bar
f. 15-20 Bar

22. A petefészek mely elváltozásai esetén tekinthető a laparoscopos technika un. gold-standard eljárásnak:
1. teratoma adultum
2. endometrioma
3. cysta simplex
4. PCO
5. mindegyiknél

23. Milyen műtétes eljárás a leginkább elfogadott jelenleg a petefészek cysták laparosocopos megoldásában?
a. fenestració
b. resectio
c. cystafal eltávolítás
d. punctio

24. Műtéti meddővételre melyik állítás hamis:
1. a bipoláris coaguláció jól alkalmazható a tubasterilizációra
2. operatív (munkacsatornás) optikával egy behatolásból is elvégezhető
3. a tuba elzárására mechanikus eszközök, fonallekötések és energiát közlő műszerek is alkalmasak
4. a bipoláris elektrocoagulációt azért részesítjük előnyben, mert egy későbbi, esetleges fertilitást helyreállító műtét sikeressége ezt követően a legnagyobb
5. a tuba roncsolását az uterushoz nagyon közel érdemes elvégezni, mert itt vékony az átmérője

Válaszok:
a. az 1-es, 3-as és 5-ös válaszok hamisak
b. a 2-es, 3-as és 4-es válaszok hamisak
c. a 4-es és 5-ös válaszok hamisak
d. minden válasz hamis

25. A szövetek egyesítése során szükség lehet csúszócsomó alkalmazására. Az alábbi állítások közül melyik igaz?
a. A kettős négyszögcsomó alakítható csúszócsomóvá
b. Egy sebészi és egy négyszögcsomó alakítható csúszócsomóvá
c. A kettős sebészi csomó alakítható csúszócsomóvá
d. Egy négyszög és egy sebészi csomó alakítható csúszócsomóvá
e. Csúszócsomót csak extracorporálisan lehet kialakítani

26. Melyik képlet ellátására nem javasolt a „szövethegesztő” eszköz (Ligasure, EnSeel)?
a. Arteria uterina
b. Arteria ovarica
c. Ligamentum rotundum
d. Ligamentum cardinale
e. Ligamentum sacrouterinum

27. Serdülőkorban diagnosztizált méhfejlődési rendellenességek közül azonnali megoldást igényel:
A, imperforált hymen
B, uterus septus
C, MRKH szindróma
D, uterus bicornis

28. Laparoszkópos műtét abszolút ellenjavallata:
A, 500 ml-nél több szabad vér a hasüregben
B, IV. stádiumú súlyos szívbetegség
C, előző többszörös alsó medián laparotomia
D, terhesség

29. Az alábbiak közül IGAZ:
Az iliacalis regióban behelyezendő trokárokkal a hasfal két nagyobb ércsoportja sérthető meg, úgymint:
a. az a. thoracica interna és az aa. lumbales
b. az a. et v. epigastrica inferior, illetve az a. et v. epigastrica superficialis
c. az aa. pudendae extt. és az a. umbilicalis

30. Az alábbiak közül IGAZ:
a. A mesovarium a lig. latum uteri hátsó lemezről az ovarium hilusához futó peritoneum kettőzet, melyben az ovarium erei és idegei találhatóak
b. A mesometrium a széles méhszalag legnagyobb része, mely a medencefenéktől felfelé a lig. rotundumig, medial felé pedig az uterusig terjed
c. A lig. teres uteri (lig. rotundum) az uterus fundusa laterális részétől a canalis obturatoriushoz fut